नमो बुध्दाय

नमो बुध्दाय

ती संपत्ती अन् नाती-गोती
हि सगळी मोह माया आहे
कितीही केला पोबारा तरी
सारं जीवनाअंती वाया आहे

लोभ,मत्सर, द्वेष द्या सोडून
अजुनही अंत:करन शुध्द ठेवा
जगणं सुखमय होऊन जाईल
पण फक्त मनामध्ये बुध्द ठेवा

अॅड. विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

About The Author

Vyaaspith

प्रिंटमिडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे मिश्रण म्हणजे वेबमिडिया म्हणूनच www.vyaaspith.com

Related posts

error: Content is protected !!