Kushit tujhya | Aaplaa Vyaaspith news

Saturday, February 22, 2020

Select your Top Menu from wp menus
Breaking News

कुशीत तुझ्या

कुशीत तुझ्या

घट्ट मिटूनी डोळे एकमेकांना पाहूया
हरवूनी असे एकमेकांना येथे शोधूया
घे ही ओंजळफुले माळ सुगंधी गजरा
रात मंतरलेली पुनः पुन्हा पांघरुया

मिणमिणती दीवे जरी अजूनही तिथे
मंद मंद उजेडवाती पेटवूनी घेऊया
बघ आठवांचा ग सांडला चांदणचुरा
धुंद मोहरते श्वास तुझे – माझे वेचूया

बिलगूनी मला घे तुझ्या कुशीत आता
नकोत अंतरे कुठली ऐसे घट्ट होऊया

@ जिजाबराव वाघ

About The Author

Vyaaspith

प्रिंटमिडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे मिश्रण म्हणजे वेबमिडिया म्हणूनच www.vyaaspith.com

Related posts