Assistant Cell Officer invited for the post of retired officer | Aaplaa Vyaaspith news

Saturday, October 19, 2019

Select your Top Menu from wp menus
Breaking News

सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांकडून सहाय्यक कक्ष अधिकारी पदासाठी अर्ज आमंत्रित

सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांकडून सहाय्यक कक्ष अधिकारी  पदासाठी अर्ज आमंत्रित

शासकीय/निमशासकीय सेवेतून वर्ग – २ पदावरून रु. ५४०० वा यापेक्षा कमी संवर्गीय सेवेतून सेवानिवृत्त झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांमधून सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पद्धतीने विवक्षित कामासाठी नामिकासूची करण्याकरीता अर्ज मागविण्यात येत आहे.

कामाचे स्वरूप :- प्रशासकीय कामकाज

शैक्षणिक पात्रता :- पदवीधर

अनुभव :- कक्ष अधिकारी/सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील किमान ५ वर्षाचा अनुभव

वयोमर्यादा :- ५९ ते ६३ वर्ष

अर्ज करण्याची अंतिम मुदत :- २९.०६.२०१९ 

संपर्क :- राज्य मुख्य लोकसेवा हक्क आयुक्त यांचे कार्यालय, नवीन प्रशासन भवन, ७ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई – ४०० ०३२

दूरध्वनी :- ०२२ २२८३२३४६, 

ई मेल :- ccrts@maharashtra.gov.in

साभार : महान्यूज

About The Author

Vyaaspith

प्रिंटमिडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे मिश्रण म्हणजे वेबमिडिया म्हणूनच www.vyaaspith.com

Related posts