Breaking News

चारोळी २१४

चारोळी २१४

पाय त्याने ओढले ही,
खेकड्याची प्रवृत्ति आहे ।।
पाहताची भूतकाळात,
इतिहासाची आवृत्ति आहे ।।

✒अनिल लांडगे उंडणगाव
ता.सिल्लोड,जि.औरंगाबाद

About The Author

Vyaaspith

प्रिंटमिडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे मिश्रण म्हणजे वेबमिडिया म्हणूनच www.vyaaspith.com

Related posts

error: Content is protected !!