कविता | Aaplaa Vyaaspith news

Thursday, December 12, 2019

Select your Top Menu from wp menus
Breaking News
कविता
 • सांग ना देवबाप्पा…!

  सांग ना देवबाप्पा ही मोठी लोकं अशी का वागतात… सगळ्यांशी प्रेमाने बोलायचं बरं का! रोज मला शिकवतात… मग अनोळ ...

  सांग ना देवबाप्पा ही मोठी लोकं अशी का वागतात… सगळ्यांशी प्रेमाने बोलायचं बरं का! रोज मला शिकवतात… मग अनोळखी व्यक्तींशी नाही बोलायचं असे का बरं सांगतात….? आई-बाबा ठरवतील तिकडे घेऊन मला जातात पण, मला जि ...

  Read more
 • श्रावणसरी

  अचानक पागोळ्यासंग कोसळल्या श्रावणसरी कृष्ण विरलमेघ विहरत आले हरीत डोंगरदरी शितल मंद वात झुळूक पसरी सुगंध ...

  अचानक पागोळ्यासंग कोसळल्या श्रावणसरी कृष्ण विरलमेघ विहरत आले हरीत डोंगरदरी शितल मंद वात झुळूक पसरी सुगंध पारिजाताचा धूंद श्रावणसरी घेऊन आल्या हर्ष ऊत्सव सणांचा! रंगीत फुलपाखरे फडकवत कोवळी पंख झुडपातून ...

  Read more
 • धाकटे बंधु

  घेऊन चिरनिद्रा शांत गेलास तू अचानक काळीज झाले पाणी पाणी भिजल्या तव आठवणी नानामाईंच्या सावलीत खेळलो भांडलो ...

  घेऊन चिरनिद्रा शांत गेलास तू अचानक काळीज झाले पाणी पाणी भिजल्या तव आठवणी नानामाईंच्या सावलीत खेळलो भांडलो बालपणी एकत्र जमून भेटत होतो दुरावलेल्यांच्या काढून आठवणी गेलेले ना येती परतूनी भेटतील का.कधीतर ...

  Read more
 • प्रभात गगन

  प्रभातीच्या निरभ्र निल आसमंती पक्षी स्वच्छंद तरंगे पंख पसरूनी जलाशया किनारी झाडी बहरली गिरीरांग पसरली दिम ...

  प्रभातीच्या निरभ्र निल आसमंती पक्षी स्वच्छंद तरंगे पंख पसरूनी जलाशया किनारी झाडी बहरली गिरीरांग पसरली दिमाखात तिरी धवल करांनी उजळवली उगवती पानांतुनी किरणे भूवरी झेपावती हरित तृणात रंगीत फुले उमलली तरू ...

  Read more
 • वात

  दिव्याची वात कशी लोकांसाठी जळते लोकांसाठी जळतांना समाधान मिळते सुखासाठी लोकाच्या स्वतः घेते पेटून अंधार स ...

  दिव्याची वात कशी लोकांसाठी जळते लोकांसाठी जळतांना समाधान मिळते सुखासाठी लोकाच्या स्वतः घेते पेटून अंधार सारून बाजुला प्रकाश देते वाटून शेवट पर्यंत पहा पेटत रहाते वात प्रकाश देतांना ती कुठे पहाते जात व ...

  Read more
 • देवा

  ध्येय मला गाठायचंयअजूनही मला शिकायचंय देवा, तू साथ दे साथ देमनात आशा जागत आहेध्येयशेल फुलत आहेदेवा, तू सा ...

  ध्येय मला गाठायचंयअजूनही मला शिकायचंय देवा, तू साथ दे साथ देमनात आशा जागत आहेध्येयशेल फुलत आहेदेवा, तू साथ दे, साथ दे अध्यापन मला करायचं आहे, मनाला त्यात गुंतवायचं आहे देवा, तू साथ दे, साथ दे रिकामी द ...

  Read more
 • साकडं

  बाप बसला बांधला साकडं घालतो देवाला निसर्ग नाही साथीला पाऊस नाही मातीला चारा नाही दावणीला बंद केलय छावणीला ...

  बाप बसला बांधला साकडं घालतो देवाला निसर्ग नाही साथीला पाऊस नाही मातीला चारा नाही दावणीला बंद केलय छावणीला ढोर ओरडतय पोटाला काडी नाही खायाला आली मंदी सरकारला नेता काढतोय यात्रेला शेतकरी मांडतोय प्रश्ना ...

  Read more
 • सत्तेचे घोडे

  सत्तेचे घोडे बसले अडून त्यांनी दाखवले मग नडून चार आण्याचा भाव आता गेला आहे गगना भिडून सत्तेचे घोडे बसले अ ...

  सत्तेचे घोडे बसले अडून त्यांनी दाखवले मग नडून चार आण्याचा भाव आता गेला आहे गगना भिडून सत्तेचे घोडे बसले अडून……… गळ्यात गळे घालून होते सत्तेची आस धरून मनात होती ईर्षा पण प्रेम दाखवलं त्यांनी वरून अजूनह ...

  Read more
 • पारीजातक

  आठवात रमलो प्राजक्ताच्या छायेत धवल सडा पडला ओलेत्या मातीत दोन्हीचा गंध दरवळला आसमंतात धुंद आठवणींचा बहर आ ...

  आठवात रमलो प्राजक्ताच्या छायेत धवल सडा पडला ओलेत्या मातीत दोन्हीचा गंध दरवळला आसमंतात धुंद आठवणींचा बहर आला मनात तरूतळ व्यापूनी गेला शुभ्र फुलात हरखुन गेले मन जपलेल्या क्षणात फुलांचा रंग-सुगंध भरला वा ...

  Read more
 • कुंद कुंद पाऊस

  दोन खणांच्या खोलीतलापाऊस वेगळाच होताफुटक्या कौलातूनगळणारे पाणी......तिथे गाडगी मडकी ठेवली जायचीपागोळ्यातू ...

  दोन खणांच्या खोलीतलापाऊस वेगळाच होताफुटक्या कौलातूनगळणारे पाणी......तिथे गाडगी मडकी ठेवली जायचीपागोळ्यातून पडणारे पाणी गरजेसाठीडोळ्यातल्या खा-या पाण्यातअठराविश्वे दारिद्रयाचा....तो पसारा....चव आणखीनचख ...

  Read more
 • दिवाळी 2019

  दिवाळसण - तुमचा आणि आमचा दिवाळसण - सारखा असतो सर्वांचा दिवाळसण - नव्या नव्या कपड्याचा दिवाळसण - खमंग फराळ ...

  दिवाळसण - तुमचा आणि आमचा दिवाळसण - सारखा असतो सर्वांचा दिवाळसण - नव्या नव्या कपड्याचा दिवाळसण - खमंग फराळाचा दिवाळसण - धुमधडाक फटाक्यांचा दिवाळसण - तेजोमय दीपोत्सवाचा दिवाळसण - नात्याच्या स्नेहमिलनाचा ...

  Read more
 • अश्विन पुनव

  कृष्ण गगनी लगबग धवल तारकांची उजळले आसमंत मंद शांत प्रकाशी अंबरातुनी बरसे शुभ्र सर किरणांची अवनीवर उधळण पि ...

  कृष्ण गगनी लगबग धवल तारकांची उजळले आसमंत मंद शांत प्रकाशी अंबरातुनी बरसे शुभ्र सर किरणांची अवनीवर उधळण पिठूर प्रकाशाची विमल प्रकाश विखुरला निल पटली शुभ्र वलय विलसे मंद शांत किरणी चांदण्या नटल्या धवल व ...

  Read more
 • कारण तू घरीच असते

  तुला काय काम असते? कारण तू घरीच असते प्रश्नांच्या भेंडोळ्यात ती विचारात गुंगून जाते सकाळपासून रात्रीपर्यं ...

  तुला काय काम असते? कारण तू घरीच असते प्रश्नांच्या भेंडोळ्यात ती विचारात गुंगून जाते सकाळपासून रात्रीपर्यंत अखंड ती राबत असते तिच्या कामाचे मोल कुणालाच कधी नसते पूर्णवेळ ती गृहिणी असते गृहित तिला धरली ...

  Read more
 • किनारा….दिसून न दिसणारा..

  तो आणि ती नदीचे एकच पात्र… पण त्याचा किनारा वेगळा आणि तिचा वेगळा….. वाहत जातात प्रवाहासोबत वाट मिळेल तिथे ...

  तो आणि ती नदीचे एकच पात्र… पण त्याचा किनारा वेगळा आणि तिचा वेगळा….. वाहत जातात प्रवाहासोबत वाट मिळेल तिथे…. वाहत येतो कधीतरी कचरा त्याच्या किनाऱ्यावरचा तिच्या किनाऱ्यापर्यंत…. ती स्वीकारते त्याला त्या ...

  Read more
 • आस तुला भेटण्याची…

  जातानाचा तुझा दंगादरवर्षी ठरलेला,आक्रस्ताळेपणा तुझाविरहाने भारलेला... मदतीस तुझ्या वीज,वारा असे संगतीला,स ...

  जातानाचा तुझा दंगादरवर्षी ठरलेला,आक्रस्ताळेपणा तुझाविरहाने भारलेला... मदतीस तुझ्या वीज,वारा असे संगतीला,सृष्टी सारी घाबरतेतुझ्या अशा धिंगाण्याला... असा होऊ नको दुःखीभेट होणार आपली,थोडी सोसावी लागेलआग ...

  Read more