गुगली | Aaplaa Vyaaspith news

Friday, January 17, 2020

Select your Top Menu from wp menus
Breaking News
गुगली
 • काळ

  काही गोष्टी काळावर सोडून द्याव्या लागतात आपल्या हातात काही नसते त्या फक्त पहाव्या लागतात काळ वेळ आली की क ...

  काही गोष्टी काळावर सोडून द्याव्या लागतात आपल्या हातात काही नसते त्या फक्त पहाव्या लागतात काळ वेळ आली की काही गोष्टी घडत असतात मना सारख घडल नाही म्हणून कधी रडत नसतात शरद ठाकर सेलू जि.परभणी 8275336675 ...

  Read more
 • हार जीत

  कोणी तरी लढणार म्हणजे हार जीत आहे एकाची जीत एकाची हार ही रीत आहे जगाची रीत विसरून कधीच चालत नसतं झाडाचं प ...

  कोणी तरी लढणार म्हणजे हार जीत आहे एकाची जीत एकाची हार ही रीत आहे जगाची रीत विसरून कधीच चालत नसतं झाडाचं पान तर त्या रितीने हालत असतं शरद ठाकर सेलू जि.परभणी 8275336675 ...

  Read more
 • विचारसरणी

  लावणारे काहीही अंदाज लावू शकतात ज्याची जशी नजर तसे स्वप्न पाहू शकतात ज्याची जशी दृष्टी त्याला तशी सृष्टी ...

  लावणारे काहीही अंदाज लावू शकतात ज्याची जशी नजर तसे स्वप्न पाहू शकतात ज्याची जशी दृष्टी त्याला तशी सृष्टी वाटू शकते कोणाला पटो वा ना पटो त्याची त्याला पटू शकते शरद ठाकर सेलू जि.परभणी 8275336675 ...

  Read more
 • एक्झीट पोल

  वाजवायचा तसा वाजवतात ज्यांच्या हातात ढोल आहे गाजराच्या पुंगी सारखा एक्झीट पोल आहे अंदाज बरोबर आल्यास परफे ...

  वाजवायचा तसा वाजवतात ज्यांच्या हातात ढोल आहे गाजराच्या पुंगी सारखा एक्झीट पोल आहे अंदाज बरोबर आल्यास परफेक्ट म्हणून शकतात किंवा कुठला तरी इफेक्ट म्हणून चकाट्या हानू शकतात शरद ठाकर सेलू जि.परभणी 827533 ...

  Read more
 • काठीचा आधार

  वय झालं की बुद्धी नाठी असते आधारासाठी हातात काठीअसतो मी मी म्हणणाराला आधार घ्यावा लागतो नको त्याच्या हाता ...

  वय झालं की बुद्धी नाठी असते आधारासाठी हातात काठीअसतो मी मी म्हणणाराला आधार घ्यावा लागतो नको त्याच्या हातात प्रसंगी हात द्यावा लागतो शरद ठाकर सेलू जि.परभणी 8275336675 ...

  Read more
 • पोषण

  पोषणाच्या नावाने दुबळ्यांचे शोषन आहे दुबळ्यांचे व्हायचे तर सबळांचे पोषण आहे दुबळ्यांच्या नावाने भरतात दुस ...

  पोषणाच्या नावाने दुबळ्यांचे शोषन आहे दुबळ्यांचे व्हायचे तर सबळांचे पोषण आहे दुबळ्यांच्या नावाने भरतात दुसरेच पोट असुसलेले दुबळ्यांचे सदैव घासासाठी ओठ शरद ठाकर सेलू जि.परभणी 8275336675 ...

  Read more
 • जाळ

  लेकी बाळीची पाण्यासाठी रोज रोज पायपीट आहे हंडाभर पाण्यासाठी जीवनाचा वीट आहे कधी केव्हा कोण मिटवेल हा आमचा ...

  लेकी बाळीची पाण्यासाठी रोज रोज पायपीट आहे हंडाभर पाण्यासाठी जीवनाचा वीट आहे कधी केव्हा कोण मिटवेल हा आमचा जगण्याचा जाळ की सारे आयुष्यभर जाईल हा असाच आमचा सारा काळ शरद ठाकर सेलू जि.परभणी 8275336675 ...

  Read more
 • सुखाचे सोबती

  जहाज बुडू लागली की सारे बाजूला पळतात आपले खरे साथी कोण हे दु:खाच्या वेळी कळतात सुखात सोबत असणारांनी दु:खा ...

  जहाज बुडू लागली की सारे बाजूला पळतात आपले खरे साथी कोण हे दु:खाच्या वेळी कळतात सुखात सोबत असणारांनी दु:खात पळायचे नसते आपल्या माणसाला असे दु:खात टाळायचे नसते शरद ठाकर सेलू जि.परभणी 8275336675 ...

  Read more
 • हुजरे

  जिकडे गुलाल तिकडे लोकांचे मुजरे असतात जिथे आपला फायदा तिथे जास्त हुजरे असतात जिथे संधी मिळेल तिथे करणारे ...

  जिकडे गुलाल तिकडे लोकांचे मुजरे असतात जिथे आपला फायदा तिथे जास्त हुजरे असतात जिथे संधी मिळेल तिथे करणारे हुजरेगिरी करतात गरीबांना कोण विचारतो मोठ्यांना वरीवरी झेलतात शरद ठाकर सेलू जि.परभणी 8275336675 ...

  Read more
 • दुष्काळी आढावा

  दुष्काळी आढावा म्हणजे उंटा वरून शेळ्या आहेत प्रत्यक्ष आंघोळ नाहीतर आंघोळीच्या गोळ्या आहेत गोळ्या खाऊन माण ...

  दुष्काळी आढावा म्हणजे उंटा वरून शेळ्या आहेत प्रत्यक्ष आंघोळ नाहीतर आंघोळीच्या गोळ्या आहेत गोळ्या खाऊन माणसं समाधानी कसे होणार दुष्काळी आढावा हा कागदावरच रहाणार शरद ठाकर सेलू जि.परभणी 8275336675 ...

  Read more
 • आई

  पोट भरत नाही आई शेजारणीच्या भाताने तृप्ततेचा ढेकर येतो तुझ्या मायेच्या हाताने आई तुझ्या हातामध्ये जादू अस ...

  पोट भरत नाही आई शेजारणीच्या भाताने तृप्ततेचा ढेकर येतो तुझ्या मायेच्या हाताने आई तुझ्या हातामध्ये जादू असते काय ? तुझ्या हातची ठेचा भाकर वाटते साखर साय मातृ दिनाच्या आईला शुभेच्छा शरद ठाकर सेलू जि.परभ ...

  Read more
 • पोपट

  कुठेही फक्त काही बोलके पोपट आहेत लोकांना वाटते त्यांचे मार्ग सरळ धोपट आहेत त्यांना पाहिजे तसे ते फक्त बोल ...

  कुठेही फक्त काही बोलके पोपट आहेत लोकांना वाटते त्यांचे मार्ग सरळ धोपट आहेत त्यांना पाहिजे तसे ते फक्त बोलत असतात दुस-यापुढे मनातल ते कधीच खोलत नसतात शरद ठाकर सेलू जि.परभणी 8275336675 ...

  Read more
 • त्याग

  वाईट गोष्टींचा कधीही कोणालाही राग असतो वाईट त्यालाच वाटते ज्याचा मोठा त्याग असतो जो दुस-यासाठी काही करत अ ...

  वाईट गोष्टींचा कधीही कोणालाही राग असतो वाईट त्यालाच वाटते ज्याचा मोठा त्याग असतो जो दुस-यासाठी काही करत असतो त्याग त्याला असल्या वागण्याचा येत असतो राग शरद ठाकर सेलू जि.परभणी 8275336675 ...

  Read more
 • आगीशी खेळ

  काही माणसं सदा आगीशी खेळत आसतात आगीशी खेळणाराचे कधी तरी हात पोळत असतात आगीशी खेळतांना फार जपून खेळाव लागत ...

  काही माणसं सदा आगीशी खेळत आसतात आगीशी खेळणाराचे कधी तरी हात पोळत असतात आगीशी खेळतांना फार जपून खेळाव लागत हात पोळू नये म्हणून बंधन पाळाव लागत शरद ठाकर सेलू जि.परभणी 8275336675 ...

  Read more
 • विश्वास

  दिसत तस नसत पण काही गोष्टींवर विश्वास ठेवावा लागतो कितीही नाही वाटल तरी जीव लावावा लागतो हे जग चालत फक्त ...

  दिसत तस नसत पण काही गोष्टींवर विश्वास ठेवावा लागतो कितीही नाही वाटल तरी जीव लावावा लागतो हे जग चालत फक्त विश्वासावर सारं काही गोष्टींवर नक्की विश्वास ठेवलेलच बरं शरद ठाकर सेलू जि.परभणी 8275336675 ...

  Read more