चित्र चारोळी
 • चित्र चारोळी ३००

  सुवर्ण नभाखाली घरटे दोघांचे सुंदर सोड सख्या अबोला सांभाळू दोघे मिळून घर @ राधिका जाधव - अनपट ------------ ...

  सुवर्ण नभाखाली घरटे दोघांचे सुंदर सोड सख्या अबोला सांभाळू दोघे मिळून घर @ राधिका जाधव - अनपट ---------------------------------------------- दुरावाही हा असा हवासा अबोल्यातही प्रेम गहिरे, गगनचुंबी स्तंभ ...

  Read more
 • चित्र चारोळी २९९

  पुनवेच्या रम्य चांदण्या राती एक चंद्र त्या नभी दिसतसे, अन् दुसरा या सागर किनारी कवेत माझ्या धुंद विलसे… @ ...

  पुनवेच्या रम्य चांदण्या राती एक चंद्र त्या नभी दिसतसे, अन् दुसरा या सागर किनारी कवेत माझ्या धुंद विलसे… @ ज्योती जाधव --------------------------------------------- चंद्राला साक्षी ठेवून तुझ्या मिठीत व ...

  Read more
 • चित्र चारोळी २९८

  नयनरम्य नील अंबर उजळले हरित वृक्ष माथे त्यावर टेकले सुबक वाट हिरवाईतुनी धावे तटी धवल पीत ताटवे सजले @ मिल ...

  नयनरम्य नील अंबर उजळले हरित वृक्ष माथे त्यावर टेकले सुबक वाट हिरवाईतुनी धावे तटी धवल पीत ताटवे सजले @ मिलिंद कल्याणकर -------------------------------------------------- सख्या तुझ्या येण्याच्या वाटेवर ...

  Read more
 • चित्र चारोळी २९७

  हिरव्यागर्द वनराजी, डोंगर पायथी शुभ्र जीवनधारा खळाळत वाहते, देखण्या सौंदर्य निसर्गाचे जन आले कौतुकाने त्य ...

  हिरव्यागर्द वनराजी, डोंगर पायथी शुभ्र जीवनधारा खळाळत वाहते, देखण्या सौंदर्य निसर्गाचे जन आले कौतुकाने त्यासही वानर टक पाहते… @ ज्योती जाधव -------------------------------------------------------- घनदा ...

  Read more
 • चित्र चारोळी २९६

  घनदाट रान पसरले सभोवती हरित रंगाने वृक्षराजी बहरली गोधन पीत चारा सेवन करती बळीराजाचा लाडका सवंगडी @ मिलिं ...

  घनदाट रान पसरले सभोवती हरित रंगाने वृक्षराजी बहरली गोधन पीत चारा सेवन करती बळीराजाचा लाडका सवंगडी @ मिलिंद कल्याणकर ---------------------------------   ...

  Read more
 • चित्र चारोळी २९५

  स्त्री म्हणून सोसते सारे करून देहाची पाषाण मुर्ती कुठे हरवले अस्तित्व माझे फक्त डोळ्यात आसवे उरती . @ अक् ...

  स्त्री म्हणून सोसते सारे करून देहाची पाषाण मुर्ती कुठे हरवले अस्तित्व माझे फक्त डोळ्यात आसवे उरती . @ अक्षया किरण मोरे कळवा ठाणे --------------------------------------- धवल मेघ स्वच्छंद पसरले आसमंती न ...

  Read more
 • चित्र चारोळी २९४

  किती विलोभनीय निसर्ग जणू धर्तीवरच तो स्वर्ग © सुमा  (सुरेखा मालवणकर ) ----------------------------------- ...

  किती विलोभनीय निसर्ग जणू धर्तीवरच तो स्वर्ग © सुमा  (सुरेखा मालवणकर ) ---------------------------------------- वारा आला वारा सोसाट्याचा वारा शीळ घाली कानामध्धे भूल घाली मना ,झाले सैरावैरा @ सुनिला मोह ...

  Read more
 • चित्र चारोळी २९३

  पौणिमेच्या रात्री चंद्र आला खुलून चांदण्यांनी घातला गराडा चंद्राला गेल्या त्या भुलून @ राधिका जाधव - अनपट ...

  पौणिमेच्या रात्री चंद्र आला खुलून चांदण्यांनी घातला गराडा चंद्राला गेल्या त्या भुलून @ राधिका जाधव - अनपट ------------------------------------------ कृष्ण पटली शुभ्र तारकांची लगबग मंद शांत प्रकाशी उजळ ...

  Read more
 • चित्र चारोळी २९२

  मावळतीच्या करांनी व्यापला आसमंत रंगला वासरमणी अस्ताचलीच्या रंगात विसावू लागला दिनमणी हरीत झाडीत मेंढपाळास ...

  मावळतीच्या करांनी व्यापला आसमंत रंगला वासरमणी अस्ताचलीच्या रंगात विसावू लागला दिनमणी हरीत झाडीत मेंढपाळासह शेळ्या मेंढ्या माग॔ चालतं @ मिलिंद कल्याणकर ------------------------------------------- दिस ढ ...

  Read more
 • चित्र चारोळी २९१

  आठवडा बाजाराची कुणबीन करते तयारी मेथी काढण्यासाठी तिची लगबग सारी @ राधिका जाधव - अनपट ------------------- ...

  आठवडा बाजाराची कुणबीन करते तयारी मेथी काढण्यासाठी तिची लगबग सारी @ राधिका जाधव - अनपट ----------------------------------------- गरीबीच्या सोसते झळा आसवे डोळयातून येतात , लेकरांच्या भुकेपायी माय राबते ...

  Read more
 • चित्र चारोळी २९०

  कुणी मजकडे पाहो ना पाहो मी इटुकलं पिटुकलं फुल निसर्गात बहरते कोमेजते न येते कोणाच्या मनाची चाहूल © सुमा ( ...

  कुणी मजकडे पाहो ना पाहो मी इटुकलं पिटुकलं फुल निसर्गात बहरते कोमेजते न येते कोणाच्या मनाची चाहूल © सुमा (सुरेखा मालवणकर ) ---------------------------------------- गोड गुलाबी थंडीत दाटले सगळीकडे धुके इ ...

  Read more
 • चित्र चारोळी २८९

  मरगळ टाकून कालची नवा सुर्य उदय झाला करून जल प्राकशालन नवीन आव्हाने स्वीकारण्यास निघाला @ राधिका जाधव - अन ...

  मरगळ टाकून कालची नवा सुर्य उदय झाला करून जल प्राकशालन नवीन आव्हाने स्वीकारण्यास निघाला @ राधिका जाधव - अनपट --------------------------------------------- उगवतीच्या किरणांनी पहाट उजळली घनदाट झाडी कृष्ण ...

  Read more
 • चित्र चारोळी २८८

  निळ्या पांढऱ्या आभाळाची सागरात पडे प्रतिमा आभाळ निळे पाणी निळे धरणीवरी हिरवाईची गरिमा © सुमा (सुरेखा मालव ...

  निळ्या पांढऱ्या आभाळाची सागरात पडे प्रतिमा आभाळ निळे पाणी निळे धरणीवरी हिरवाईची गरिमा © सुमा (सुरेखा मालवणकर ) -------------------------------------- धवल मेघांनी आक्रमिले नील आसमंती हरीत कल्पवृक्षांची ...

  Read more
 • चित्र चारोळी २८७

  आयुष्याहून लांब हे रस्ते जीवनाचे आधार स्तंभ हे पहाड गर्द हिरवळ सुखाची दरवळ उघडेल सौभाग्याचे कवाड @ सुमा ( ...

  आयुष्याहून लांब हे रस्ते जीवनाचे आधार स्तंभ हे पहाड गर्द हिरवळ सुखाची दरवळ उघडेल सौभाग्याचे कवाड @ सुमा ( सुरेखा मालवणकर ) --------------------------------------- जिद्ध असावी अशी दगडातही तग धरण्याची न ...

  Read more
 • चित्र चारोळी २८६

  गळुनी गेली पर्ण सारी थंडी गोठवती आली तग धरुनी एक पर्ण जाब ऋतुस त्या विचारी @मनीषा जाधव वाघे ------------- ...

  गळुनी गेली पर्ण सारी थंडी गोठवती आली तग धरुनी एक पर्ण जाब ऋतुस त्या विचारी @मनीषा जाधव वाघे -------------------------------------- गोड गुलाबी थंडीत दवबिंदू झाडावरी गोठले एक पिटूकलेसे पान धुंद ऋतूत धुं ...

  Read more
error: Content is protected !!