चित्र चारोळी | Aaplaa Vyaaspith news

Saturday, October 19, 2019

Select your Top Menu from wp menus
Breaking News
चित्र चारोळी
 • चित्र चारोळी ३५०

  बालमनावर संस्कार रूजले गोमाता मातेसमान चिमुकल्याची झुकली गोमाते पुढे आदराने मान @ राधिका जाधव - अनपट ---- ...

  बालमनावर संस्कार रूजले गोमाता मातेसमान चिमुकल्याची झुकली गोमाते पुढे आदराने मान @ राधिका जाधव - अनपट ------------------------------------------------------------ मनात निरागस भाव असेल तर मुक्या प्राण्य ...

  Read more
 • चित्र चारोळी ३४९

  इवलीशी चिऊताई तिची आभाळाएवढी झेप काडीकाडी विणून सुंदर सुबक बनवली खोप @ राधिका जाधव - अनपट --------------- ...

  इवलीशी चिऊताई तिची आभाळाएवढी झेप काडीकाडी विणून सुंदर सुबक बनवली खोप @ राधिका जाधव - अनपट ---------------------------------------------------- घरट्याचे खोपे झाडाला बांधले आश्रयाचे अभय पिल्लांना लाभले ...

  Read more
 • चित्र चारोळी ३४८

  प्राजक्ताच्या सुगंधाने पाऊसही धुंदावून गेला धुंद मधुर वासाने समा स्वर्गमय झाला @ राधिका जाधव - अनपट ----- ...

  प्राजक्ताच्या सुगंधाने पाऊसही धुंदावून गेला धुंद मधुर वासाने समा स्वर्गमय झाला @ राधिका जाधव - अनपट ------------------------------------------------------ पंच पंच उषःकाल समयी उमलूनआली कळी कळी प्राजक्त ...

  Read more
 • चित्र चारोळी ३४७

  निरभ्र नील नभाखाली हरित कोंदणी वसले सुबक सदन जलाशय किनारी रंगीत नौकेतुनी जन स्वच्छंदे विहरती तरू सावलीत स ...

  निरभ्र नील नभाखाली हरित कोंदणी वसले सुबक सदन जलाशय किनारी रंगीत नौकेतुनी जन स्वच्छंदे विहरती तरू सावलीत साकव संथ पाण्यावरी @ मिलिंद कल्याणकर ------------------------------------------------------ वा ! ...

  Read more
 • चित्र चारोळी ३४६

  हिरवा शालू नेसून धरतीचे रूप आले खुलून निळ्या नदीपात्रात जहाज पाण्यास गेले भुलून @ राधिका जाधव - अनपट ---- ...

  हिरवा शालू नेसून धरतीचे रूप आले खुलून निळ्या नदीपात्रात जहाज पाण्यास गेले भुलून @ राधिका जाधव - अनपट -------------------------------------------------------- नील रंगी नहर शोभे हिरवाईच्या कोंदणात सुबक ...

  Read more
 • चित्र चारोळी ३४५

  सांजावले आभाळ आता सूर्य चालला पश्चिमेकडे नाव वल्हवित नावाडी चालला पहा घराकडे @ प्राची प्रकाश देशपांडे --- ...

  सांजावले आभाळ आता सूर्य चालला पश्चिमेकडे नाव वल्हवित नावाडी चालला पहा घराकडे @ प्राची प्रकाश देशपांडे ---------------------------------------------------------- मावळतीचा सगळीकडे रंग पसरून सांगतो रविरा ...

  Read more
 • चित्र चारोळी ३४४

  हरित तरूंची छाया पदपथावर पसरली दोन्ही तट सजले हिरव्या सान झाडांनी गवाक्षासह कौलारू उभय घरे शिळांची नील नभ ...

  हरित तरूंची छाया पदपथावर पसरली दोन्ही तट सजले हिरव्या सान झाडांनी गवाक्षासह कौलारू उभय घरे शिळांची नील नभीचा मंद प्रकाश झरे पानांमधुनी @ मिलिंद कल्याणकर ----------------------------------------------- ...

  Read more
 • चित्र चारोळी ३४३

  काळ्याकुट्ट आभाळात चांदण्यांचा सडा चंद्राच्या साक्षीने तुला माझ्या बाहूचा वेडा @ राधिका जाधव - अनपट ----- ...

  काळ्याकुट्ट आभाळात चांदण्यांचा सडा चंद्राच्या साक्षीने तुला माझ्या बाहूचा वेडा @ राधिका जाधव - अनपट ----------------------------------------------------- पुनवेचे धवल शशी बिंब उजळे नभी निरभ्र नील गगनी ...

  Read more
 • चित्र चारोळी ३४२

  उगवला सूर्य डोंगर कपाऱ्यातून उजाडला दिवस हलक्या प्रकाशातून तरुनिकट घर दिसते शोभुन रेखाटला देखावा नितळ प्र ...

  उगवला सूर्य डोंगर कपाऱ्यातून उजाडला दिवस हलक्या प्रकाशातून तरुनिकट घर दिसते शोभुन रेखाटला देखावा नितळ प्रतिबिंबातून @ प्रतिक्षा कांबळे (psb) ------------------------------------------------------ गिरी ...

  Read more
 • चित्र चारोळी ३४१

  सूर्यास्ताचा समयी पहा केशर रंग नभांगणी सागरलाटा किना-याला धडकती खिन्नता आली मनी @ प्राची देशपांडे ------- ...

  सूर्यास्ताचा समयी पहा केशर रंग नभांगणी सागरलाटा किना-याला धडकती खिन्नता आली मनी @ प्राची देशपांडे ------------------------------------------------------------ रोज नवे गूढ असते किती ह्या ब्रह्मांडात चं ...

  Read more
 • चित्र चारोळी ३४०

  निसर्गाची रंगावाली पुष्परुपे भूमीवर प्रतिबिंब नभांगण सुरम्य हे सरोवर @ प्राची देशपांडे ------------------ ...

  निसर्गाची रंगावाली पुष्परुपे भूमीवर प्रतिबिंब नभांगण सुरम्य हे सरोवर @ प्राची देशपांडे --------------------------------------------------------- तुझ्या येण्याच्या वाटेवर फुले विखरून टाकली तुझीच वाट पा ...

  Read more
 • चित्र चारोळी ३३९

  हिरवागार शालू त्याला पिवळी किणार धरणी माता जणू सौभाग्यवतीच देण @ मिना सैंदाणे कल्याण -------------------- ...

  हिरवागार शालू त्याला पिवळी किणार धरणी माता जणू सौभाग्यवतीच देण @ मिना सैंदाणे कल्याण ----------------------------------------------------------------- एक रस्ता तुला मला जोडणारा एकीकडे झाडे एकीकडे फुले ...

  Read more
 • चित्र चारोळी ३३८

  धरतीच्या ओठांवर लाली सुबकपणे चढली पाहून धरतीमातेला सुर्यकिरणे भ्रमात पडली @ राधिका जाधव - अनपट ---------- ...

  धरतीच्या ओठांवर लाली सुबकपणे चढली पाहून धरतीमातेला सुर्यकिरणे भ्रमात पडली @ राधिका जाधव - अनपट -------------------------------------------------------- निसर्गाच्या सानिध्याची किमया न्यारी रवीची ती सोन ...

  Read more
 • चित्र चारोळी ३३७

  अप्रूप बालपणीचे चप्पल ही खाली ठेवेना उंच उडी खेळल्याशिवाय जीवाला चैन पडेना @ राधिका जाधव - अनपट --------- ...

  अप्रूप बालपणीचे चप्पल ही खाली ठेवेना उंच उडी खेळल्याशिवाय जीवाला चैन पडेना @ राधिका जाधव - अनपट -------------------------------------------------------- खेळ जरी फूकाचा तरी साथीनेच खेळायचे, निष्पाप चेह ...

  Read more
 • चित्र चारोळी ३३६

  गेले ते दिवस बालपण ही बदलले नारळाच्या कवट्यानी आधुनिकतेचे रूप घेतले जेसीबी ट्रकटरने आधुनिक बालपण बहरले @ ...

  गेले ते दिवस बालपण ही बदलले नारळाच्या कवट्यानी आधुनिकतेचे रूप घेतले जेसीबी ट्रकटरने आधुनिक बालपण बहरले @ राधिका जाधव - अनपट ------------------------------------------------------- रस्त्यावरील खड्ड्यां ...

  Read more