Breaking News
चारोळ्या
 • ‘अवकाळी’

  नभ ढगाळी आला तो अवकाळी भल्या सकाळी अवेळी असं तुझ येणं पावसा ऋतू हा कैसा ✒अनिल लांडगे उंडणगाव ता.सिल्लोड,ज ...

  नभ ढगाळी आला तो अवकाळी भल्या सकाळी अवेळी असं तुझ येणं पावसा ऋतू हा कैसा ✒अनिल लांडगे उंडणगाव ता.सिल्लोड,जि.औरंगाबाद 968 967 5050 ...

  Read more
 • चारोळी २०६

  असावे असे जवळचे कोणीमनातले सर्व सांगता येणारे,कधी कधी न सांगताचमनातले सारे जाणणारे... @ ज्योती जाधव ...

  असावे असे जवळचे कोणीमनातले सर्व सांगता येणारे,कधी कधी न सांगताचमनातले सारे जाणणारे... @ ज्योती जाधव ...

  Read more
 • चारोळी २०५

  घाटमाथ्यावरचा सुर्यास्त पुन्हा साठवून ठेवता येईल का नजरेत,बेभान वाहणारा तो खेळकर वारासामावून घेता येईल का ...

  घाटमाथ्यावरचा सुर्यास्त पुन्हा साठवून ठेवता येईल का नजरेत,बेभान वाहणारा तो खेळकर वारासामावून घेता येईल का पुन्हा कवेत... @ ज्योती जाधव ...

  Read more
 • चारोळी २०४

  कातरवेळ अशी हूरहूर लावणारी अलवार वाहणारी झुळूक वार्‍याची,सागराची गाज ती सुरेल गाणारीअन् सोबत मला तुझ्या आ ...

  कातरवेळ अशी हूरहूर लावणारी अलवार वाहणारी झुळूक वार्‍याची,सागराची गाज ती सुरेल गाणारीअन् सोबत मला तुझ्या आठवणींची... @ ज्योती जाधव ...

  Read more
 • चारोळी २०३

  रस्त्यावरी फूलली तरी आहेत देखणीसौंदर्य त्यांचे निरखितासरसावली लेखणी ! © सुनिला मोहनदास. ...

  रस्त्यावरी फूलली तरी आहेत देखणीसौंदर्य त्यांचे निरखितासरसावली लेखणी ! © सुनिला मोहनदास. ...

  Read more
 • चारोळी २०२

  अफाट पसरलेल्या जगात आपलं कोणी नसतं एक आई वडील सोडले तर आयुष्याला कोण पुरतं @ कविता शिंदे ...

  अफाट पसरलेल्या जगात आपलं कोणी नसतं एक आई वडील सोडले तर आयुष्याला कोण पुरतं @ कविता शिंदे ...

  Read more
 • चारोळी २०१

  माझ्या स्वप्नांच्या दुनियेत जाणारी वाटजाते तुझ्या आठवणींच्या कप्प्यातून,पावलापावलांवर भेटतोस मजशी तूनव्या ...

  माझ्या स्वप्नांच्या दुनियेत जाणारी वाटजाते तुझ्या आठवणींच्या कप्प्यातून,पावलापावलांवर भेटतोस मजशी तूनव्याने पुन्हा पुन्हा त्या रम्य स्वप्नातून... @ ज्योती जाधव ...

  Read more
 • चारोळी २००

  निष्पर्ण केविलवाणा गुलमोहर वाट पाहे ऋतू वसंत आगमनाची,लाल-केशरी गर्द फुलांनी बहरूनआशा देत राहील नव चैतन्या ...

  निष्पर्ण केविलवाणा गुलमोहर वाट पाहे ऋतू वसंत आगमनाची,लाल-केशरी गर्द फुलांनी बहरूनआशा देत राहील नव चैतन्याची... @ ज्योती जाधव   ...

  Read more
 • चारोळी १९९

  वय वार्धक्याकडे झुकले तरीतन-मन आजही खंबीर आहे,चेहर्‍यावर हलके हसू असले तरीडोळ्यांत थोडे कारूण्य जरूर आहे. ...

  वय वार्धक्याकडे झुकले तरीतन-मन आजही खंबीर आहे,चेहर्‍यावर हलके हसू असले तरीडोळ्यांत थोडे कारूण्य जरूर आहे.... @ ज्योती जाधव ...

  Read more
 • चारोळी १९८

  दोन क्षणांची भेट खूप काही देऊन गेली,काही न बोलताहीखूप काही सांगून गेली...@ ज्योती जाधव ...

  दोन क्षणांची भेट खूप काही देऊन गेली,काही न बोलताहीखूप काही सांगून गेली...@ ज्योती जाधव ...

  Read more
 • चारोळी १९७

  खूप विचार करून एखाद्यालाआपण शब्द द्यावे लागतात,पाळायला कठीण असलेलीवचने द्यायला सोपी असतात... @ ज्योती जाध ...

  खूप विचार करून एखाद्यालाआपण शब्द द्यावे लागतात,पाळायला कठीण असलेलीवचने द्यायला सोपी असतात... @ ज्योती जाधव ...

  Read more
 • चारोळी १९६

  ओठावर फुटलं डाळिंबाच दाणं, येई प्रितीला उधाणं होई शृंगाराचं लेणं! @ सुनिला मोहनदास. ...

  ओठावर फुटलं डाळिंबाच दाणं, येई प्रितीला उधाणं होई शृंगाराचं लेणं! @ सुनिला मोहनदास. ...

  Read more
 • चारोळी १९५

  किनारा म्हणतो लाटेला येऊ नको माझ्या वाटेला मिठीत तुज घेता घेतालाजून पळतेस हसता हसता ! @ सुनीला मोहनदास ...

  किनारा म्हणतो लाटेला येऊ नको माझ्या वाटेला मिठीत तुज घेता घेतालाजून पळतेस हसता हसता ! @ सुनीला मोहनदास ...

  Read more
 • चारोळी १९४

  एकटेच येतो आणि जायचेही एकट्यालाच जीवन असे जगा की आलो रिकाम्या हाती, पण सग्यांमध्ये छान आठवणी ठे ...

  एकटेच येतो आणि जायचेही एकट्यालाच जीवन असे जगा की आलो रिकाम्या हाती, पण सग्यांमध्ये छान आठवणी ठेवून जा आपल्यामागे त्याच सदा सय बनून राहती... @ ज्योती जाधव ...

  Read more
 • चारोळी १९३

  आठवते का 'ती' सांज सोनेरीसुर्यास्त रम्य घाटमाथ्यावरचा,हात माझा होता तुझ्या हातीअन् नाद फक्त मंजुळ वार्‍या ...

  आठवते का 'ती' सांज सोनेरीसुर्यास्त रम्य घाटमाथ्यावरचा,हात माझा होता तुझ्या हातीअन् नाद फक्त मंजुळ वार्‍याचा... @ ज्योती जाधव ...

  Read more
error: Content is protected !!