Breaking News
चारोळ्या
 • चारोळी २१७

  धवल मेघ प्रभातीच्या निल आसमंती गिरीरांग पसरली दिमाखात क्षितीजी सजुन बसला गिरी हरीत तरूवेलींनी पर्वततळी सु ...

  धवल मेघ प्रभातीच्या निल आसमंती गिरीरांग पसरली दिमाखात क्षितीजी सजुन बसला गिरी हरीत तरूवेलींनी पर्वततळी सुमने बहरली विविध रंगी @ मिलिंद कल्याणकर ...

  Read more
 • चारोळी २१६

  तोडीतो आंबे, बाळ इवले || बालपण ते, मनी भावले || ✒अनिल लांडगे उंडणगाव ता.सिल्लोड,जि.औरंगाबाद 9689675050 ...

  तोडीतो आंबे, बाळ इवले || बालपण ते, मनी भावले || ✒अनिल लांडगे उंडणगाव ता.सिल्लोड,जि.औरंगाबाद 9689675050 ...

  Read more
 • चारोळी २१५

  असे आले वादळ, नाचले तांडव बेभान ।। जीवापल्याड बागेची, कशी झाली धूळधाण ।। ✒अनिल लांडगे उंडणगाव ता.सिल्लोड, ...

  असे आले वादळ, नाचले तांडव बेभान ।। जीवापल्याड बागेची, कशी झाली धूळधाण ।। ✒अनिल लांडगे उंडणगाव ता.सिल्लोड,जि.औरंगाबाद ...

  Read more
 • चारोळी २१४

  पाय त्याने ओढले ही, खेकड्याची प्रवृत्ति आहे ।। पाहताची भूतकाळात, इतिहासाची आवृत्ति आहे ।। ✒अनिल लांडगे उं ...

  पाय त्याने ओढले ही, खेकड्याची प्रवृत्ति आहे ।। पाहताची भूतकाळात, इतिहासाची आवृत्ति आहे ।। ✒अनिल लांडगे उंडणगाव ता.सिल्लोड,जि.औरंगाबाद ...

  Read more
 • चारोळी २१३

  आली उन्हाळ्याची सुट्टी, चला मौज मस्ती करूया ।। खाऊ आंबे, हिंडू रानोमाळ, पोहण्यास डोहात उतरूया ।। ✒अनिल ला ...

  आली उन्हाळ्याची सुट्टी, चला मौज मस्ती करूया ।। खाऊ आंबे, हिंडू रानोमाळ, पोहण्यास डोहात उतरूया ।। ✒अनिल लांडगे उंडणगाव ता.सिल्लोड,जि.औरंगाबाद 968 967 5050 ...

  Read more
 • चारोळी २१२

  शुभ्र खगांची मेघडंबरी आसुसली धरा कधी चिंब करतील सरी लेवून मुंडावळ्या फळाफुलांच्या नटली सजली ही सुंदर नवरी ...

  शुभ्र खगांची मेघडंबरी आसुसली धरा कधी चिंब करतील सरी लेवून मुंडावळ्या फळाफुलांच्या नटली सजली ही सुंदर नवरी ! @ सुनिला मोहनदास. ...

  Read more
 • चारोळी २११

  पावसास आसुसली, कशी पाहते वरती ।। जणू चातक पक्षी, झाली आज धरती ।। ✒अनिल लांडगे उंडणगाव ता.सिल्लोड,जि.औरंगा ...

  पावसास आसुसली, कशी पाहते वरती ।। जणू चातक पक्षी, झाली आज धरती ।। ✒अनिल लांडगे उंडणगाव ता.सिल्लोड,जि.औरंगाबाद 9689675050 छायाचित्र : google ...

  Read more
 • ‘आई’

  आईची वेडी, माया बोलते।। बाळाच्या मुखी, कळी खुलते।। ✒अनिल लांडगे उंडणगाव ता.सिल्लोड,जि.औरंगाबाद ...

  आईची वेडी, माया बोलते।। बाळाच्या मुखी, कळी खुलते।। ✒अनिल लांडगे उंडणगाव ता.सिल्लोड,जि.औरंगाबाद ...

  Read more
 • चारोळी २१०

  उन्हं डोक्यावरं तापली, पडे पायाखाली साऊली ।। लेकरां घेतले पदराखाली, त्याशी म्हणे माय, माऊली ।। ✒अनिल लांड ...

  उन्हं डोक्यावरं तापली, पडे पायाखाली साऊली ।। लेकरां घेतले पदराखाली, त्याशी म्हणे माय, माऊली ।। ✒अनिल लांडगे उंडणगाव ता.सिल्लोड,जि.औरंगाबाद 9689675050 ...

  Read more
 • चारोळी २०९

  बैसलो आज उदास, निष्पर्ण या वृक्षातळी ।। मळभ कसे हे दाटले, अंतरीच्या या आभाळी ।। ✒अनिल लांडगे उंडणगाव ता.स ...

  बैसलो आज उदास, निष्पर्ण या वृक्षातळी ।। मळभ कसे हे दाटले, अंतरीच्या या आभाळी ।। ✒अनिल लांडगे उंडणगाव ता.सिल्लोड,जि.औरंगाबाद 9689675050 ...

  Read more
 • चारोळी २०८

  भेटणे आणि बोलणेअसे सदा राहूनच जाते,मनातील तुझी ओढ मात्र दिवसेंदिवस वाढतच जाते... @ ज्योती जाधव ...

  भेटणे आणि बोलणेअसे सदा राहूनच जाते,मनातील तुझी ओढ मात्र दिवसेंदिवस वाढतच जाते... @ ज्योती जाधव ...

  Read more
 • महाराष्ट्र माझा’

  गुणगान गातो माझ्या, महाराष्ट्राच्या महतीचे ।। फिटे ना पांग माझ्या, महाराष्ट्राच्या मातीचे ।। ✒अनिल लांडगे ...

  गुणगान गातो माझ्या, महाराष्ट्राच्या महतीचे ।। फिटे ना पांग माझ्या, महाराष्ट्राच्या मातीचे ।। ✒अनिल लांडगे उंडणगाव ता.सिल्लोड,जि.औरंगाबाद 968 967 5050 ...

  Read more
 • चारोळी २०७

  सोनेरी पाने लागत नाहीत बनवायला शब्दांचा साज पुरे होतो सजवायला ! @ सुनिला मोहनदास ...

  सोनेरी पाने लागत नाहीत बनवायला शब्दांचा साज पुरे होतो सजवायला ! @ सुनिला मोहनदास ...

  Read more
 • ‘अवकाळी’

  नभ ढगाळी आला तो अवकाळी भल्या सकाळी अवेळी असं तुझ येणं पावसा ऋतू हा कैसा ✒अनिल लांडगे उंडणगाव ता.सिल्लोड,ज ...

  नभ ढगाळी आला तो अवकाळी भल्या सकाळी अवेळी असं तुझ येणं पावसा ऋतू हा कैसा ✒अनिल लांडगे उंडणगाव ता.सिल्लोड,जि.औरंगाबाद 968 967 5050 ...

  Read more
 • चारोळी २०६

  असावे असे जवळचे कोणीमनातले सर्व सांगता येणारे,कधी कधी न सांगताचमनातले सारे जाणणारे... @ ज्योती जाधव ...

  असावे असे जवळचे कोणीमनातले सर्व सांगता येणारे,कधी कधी न सांगताचमनातले सारे जाणणारे... @ ज्योती जाधव ...

  Read more
error: Content is protected !!