अभंग | Aaplaa Vyaaspith news

Thursday, December 12, 2019

Select your Top Menu from wp menus
Breaking News
अभंग
 • अभंग २९४

  सकळ जीवांचा जीव कृष्ण मुरारी केशव जाणकार जाणती त्यासी इतरांत तो अभाव सर्वसाक्षीभूती तो परमेश्वर कुणा न कळ ...

  सकळ जीवांचा जीव कृष्ण मुरारी केशव जाणकार जाणती त्यासी इतरांत तो अभाव सर्वसाक्षीभूती तो परमेश्वर कुणा न कळे अंतर सावधान देऊनी चित्त पहावा स्वअंतरात बाळब्रह्मचारी परी ब्रह्ममाया जन्मले उदरी सदा कृपा करी ...

  Read more
 • अभंग २९३

  गुरुंचे करावे स्मरण होतील दोषनिवारण गुरुसेवा घडता न करावी कधी चिंता गुरुवीण न दुजा त्राता कळीकाळाचे भय न ...

  गुरुंचे करावे स्मरण होतील दोषनिवारण गुरुसेवा घडता न करावी कधी चिंता गुरुवीण न दुजा त्राता कळीकाळाचे भय न राही मोक्षपदाचे द्वार खुले होई चौ-याऐंशी लक्ष योनीतूनी जीव मुक्त होई गुरुसेवा करता साध्य होई दे ...

  Read more
 • अभंग २९२

  दूरवरुनी आलो तुझ्या भेटीसाठी दर्शनासी आलो भेट बा मजसी शरण आलो मी तुझ्या चरणांसी राखी माझी लाज मी तुझा दास ...

  दूरवरुनी आलो तुझ्या भेटीसाठी दर्शनासी आलो भेट बा मजसी शरण आलो मी तुझ्या चरणांसी राखी माझी लाज मी तुझा दास तुझ्या भेटीचा लागला मनासी ध्यास तृप्त करी माझ्या आसावाल्या मनास माणकोजी बोधले सांगती अभंगातून ...

  Read more
 • अभंग २९१

  उठा हो रखुमाई जागवा विठ्ठलासी झाली पहाटवेळ दिशा या उजळती पक्षीगण निघाले सोडूनी कोटरासी वाद्यांच्या गजराने ...

  उठा हो रखुमाई जागवा विठ्ठलासी झाली पहाटवेळ दिशा या उजळती पक्षीगण निघाले सोडूनी कोटरासी वाद्यांच्या गजराने जागविती विठ्ठला आरत्या घेऊनीया गोपिका या द्वारासी नारद तुंबर हो हरिचे गुण गाती कर दोन्ही जोडोन ...

  Read more
 • अभंग २९०

  उठी उठी बा विठ्ठला झडकरी यावे बाहेर जडमूढ पाषाणांचा आता करावा उध्दार कृपादृष्टीने पहावे प्रेमसुख द्यावे भ ...

  उठी उठी बा विठ्ठला झडकरी यावे बाहेर जडमूढ पाषाणांचा आता करावा उध्दार कृपादृष्टीने पहावे प्रेमसुख द्यावे भक्तांना भ्रांती तोडूनी मनाची शुध्द लेकरांना करावे पूर्णवासी व्हावे गंगास्नान व्हावे मुखाने हरिभ ...

  Read more
 • अभंग २८९

  कोठून आलास कोठे जायचे कोठे होतास काही न ठावे कोणी मातापिताबंधू सखी नसे कुणाचा कोणी सद्गुरुवाचूनी नसे जीवा ...

  कोठून आलास कोठे जायचे कोठे होतास काही न ठावे कोणी मातापिताबंधू सखी नसे कुणाचा कोणी सद्गुरुवाचूनी नसे जीवा कोणी शरण जावे सद् गुरुचरणी आशा मनिषा कल्पना तृष्णा घालाव्या तया चरणी माणकोजी बोधले,सांगती अभंग ...

  Read more
 • अभंग २८८

  लटकी ही माया लटिकाच संसार माय बाप बंधू भगिनी न ये कोणी साचार नाही देहाचा भरवसा कोणी न ये कामा अंतकाळी नित ...

  लटकी ही माया लटिकाच संसार माय बाप बंधू भगिनी न ये कोणी साचार नाही देहाचा भरवसा कोणी न ये कामा अंतकाळी नित्य पांडुरंग स्मरा नाम तोच दाविल परंधाम माणकोजी बोधले सांगती हे अभंगातून ऐका श्रोतेहो तुम्ही ध्य ...

  Read more
 • अभंग २८७

  शब्दसुमनांनी पुजू नारायण मंत्रपुष्पांजलीची ओंजळ श्रध्दाभाव मनी वाहू तुलसीदल तांबूल दिधला विठ्ठलासी आनंदभा ...

  शब्दसुमनांनी पुजू नारायण मंत्रपुष्पांजलीची ओंजळ श्रध्दाभाव मनी वाहू तुलसीदल तांबूल दिधला विठ्ठलासी आनंदभाव लाभला मनासी काही न उरले आता मजपाशी नामात गेलो मी रंगूनीया अखांड ते नाम करावे स्मरण विठ्ठल चरण ...

  Read more
 • अभंग २८६

  सुखाचे आगर पंढरीत आहे अमृताचा झरा चंद्रभागा वाहे विठ्ठल दर्शने होई जीवा सुख लोचने नीवती पाहताच मुख भुक्ती ...

  सुखाचे आगर पंढरीत आहे अमृताचा झरा चंद्रभागा वाहे विठ्ठल दर्शने होई जीवा सुख लोचने नीवती पाहताच मुख भुक्तीमुक्तीचे खुलते ते द्वार पाहताच विठूसी होतो जीवाचा उध्दार आनंदाने गावे नाचावे महाद्वारी विठ्ठल न ...

  Read more
 • अभंग २८५

  प्रभातीला घ्यावे स्वामींचे दर्शन अक्कलकोट नगरी परम पावन धन्य धन्य झाले सारे भक्तगण पंच पंच उषंकाली मंदिरा ...

  प्रभातीला घ्यावे स्वामींचे दर्शन अक्कलकोट नगरी परम पावन धन्य धन्य झाले सारे भक्तगण पंच पंच उषंकाली मंदिरात जावे तन मन सारे स्वामीचरणी वहावे स्वामींची करावे श्रध्देने पूजन स्वामीवीण दुजे अन्य मज कोण दु ...

  Read more
 • अभंग २८४

  महालक्ष्मीचे पाऊल पडले माझ्या उंबरठ्यावरी आई अंबाबाई आली माझ्या घरी हिरवा शालू हिरवी चोळी नखशिखांन्त सोन् ...

  महालक्ष्मीचे पाऊल पडले माझ्या उंबरठ्यावरी आई अंबाबाई आली माझ्या घरी हिरवा शालू हिरवी चोळी नखशिखांन्त सोन्याने मढलेली कुंकुमतिलक शोभे कपाळी पायी पैंजण छुमछुम करिती हिरवा चुडा शोभे हाती कानी कुडी गळा रत ...

  Read more
 • अभंग २८३

  पंढरीचा पांडुरंग हेच माझे माहेर रखुमाईचा पती हेच माझे मायतात तूच आमचे चित्त तूच आमचे गणगोत तुझ्या भेटीची ...

  पंढरीचा पांडुरंग हेच माझे माहेर रखुमाईचा पती हेच माझे मायतात तूच आमचे चित्त तूच आमचे गणगोत तुझ्या भेटीची आस लागे मना निरंतर तूच जोडीसी संपत्ती तूच आमचे वित्त तुझ्या चरणी जडली प्रीत सदोदित असो चित्त सं ...

  Read more
 • अभंग २८२

  तूची प्रणव, तू ओंकार निर्गुण निराकार परब्रह्म तू शिव,शक्ती तुच तुच क्षर नी अक्षर अवाघे चराचर व्यापिले तू ...

  तूची प्रणव, तू ओंकार निर्गुण निराकार परब्रह्म तू शिव,शक्ती तुच तुच क्षर नी अक्षर अवाघे चराचर व्यापिले तू त्रिकुट श्रीहाट गोल्हाट चल अचल सर्वाकाही ब्रम्हरंध्राकार तू ही प्रणवरूप महायोगपीठे तूच शिवपार्व ...

  Read more
 • अभंग २८१

  काकड आरतीला पहाटे भक्तगण मंदिरात आले विटेवर सावळे विठ्ठल कुणाला ना दिसले कुठे गेले रखुमापती चोहीकडे धुंडा ...

  काकड आरतीला पहाटे भक्तगण मंदिरात आले विटेवर सावळे विठ्ठल कुणाला ना दिसले कुठे गेले रखुमापती चोहीकडे धुंडाळले जनाबाईसंगे विठ्ठल दळण्यासी गेले ओव्या गाते जनाबाई जाते फिरते गयगरा पिठ भुरुभुरु येई विठूमाऊ ...

  Read more
 • अभंग २८०

  चरणीचे सुख द्यावे ते मजला केशवा माधवा शरण मी तव चरणांसी सुख शांती देई शरण मी पायी विठूराया सर्वांभूती दया ...

  चरणीचे सुख द्यावे ते मजला केशवा माधवा शरण मी तव चरणांसी सुख शांती देई शरण मी पायी विठूराया सर्वांभूती दया मम चित्ती असावी संत सेवा व्हावी माझे हाती हेची दान आता द्यावे ते मजला दुजे नको मला आणि काही तु ...

  Read more