Breaking News
अभंग
 • तू बा गुरुपुजा

  असे ठाई ठाई तुझा सहवास | तूचि रे प्रकाश अंधाराचा || तू बा गुरुपुजा क्रिष्णाई सावळी | पहाट भूपाळी वैकुंठाच ...

  असे ठाई ठाई तुझा सहवास | तूचि रे प्रकाश अंधाराचा || तू बा गुरुपुजा क्रिष्णाई सावळी | पहाट भूपाळी वैकुंठाची || पाद्यपुजा तुझी देवही भुलले | पंढरी वसले युगे युगे || तापल्या जीवाला तूचि बा गारवा | मोहक म ...

  Read more
 • अभंग २४७

  रुप तुझे विठ्ठला साजिरे गोजिरे पाहूनीया नयन सुखावले सगुण रुप पाहताच लोचना गेले सुखावूनी माझिया मना ऐसाची ...

  रुप तुझे विठ्ठला साजिरे गोजिरे पाहूनीया नयन सुखावले सगुण रुप पाहताच लोचना गेले सुखावूनी माझिया मना ऐसाची उभा राहे मी डोळे भरुनी पाहे सत तुकाराम सांगती अभंगातून ऐका श्रोते हे ध्यान देऊन @ प्राची देशपां ...

  Read more
 • अभंग २४६

  परब्रह्म ठाकीले, उभे विटेवर दोन्ही कर ठेवले कटीवर गळा तुळसीहार ,कासे पितांबर युगे अठ्ठाविस उभे निरंतर पुं ...

  परब्रह्म ठाकीले, उभे विटेवर दोन्ही कर ठेवले कटीवर गळा तुळसीहार ,कासे पितांबर युगे अठ्ठाविस उभे निरंतर पुंडलीकासाठी आले वैकुंठेश्वर मकरकुंडले कानी डुलती समचरण सुंदर विटेवरती वैजयंती माळा, भाळी चंदनी टि ...

  Read more
 • अभंग २४५

  मुखी नाम घेता संत सज्जनांचे पुण्यवंत जन होती साचे संताचिया नामजपे जळतील पापे नाम घेता संतांचे आशीर्वांद म ...

  मुखी नाम घेता संत सज्जनांचे पुण्यवंत जन होती साचे संताचिया नामजपे जळतील पापे नाम घेता संतांचे आशीर्वांद मिळती तयांचे संत तुकाराम सांगती हे अभंगातून ऐका श्रोते हो ध्यान देऊन @ प्राची देशपांडे ...

  Read more
 • अभंग २४४

  भक्तांच्या काजा सदा सिध्द अससी तू केशीराजा बहु उतावीळ तू तुझिया चरणासी माझा विश्वास म्हणूनीया मोकलिली मना ...

  भक्तांच्या काजा सदा सिध्द अससी तू केशीराजा बहु उतावीळ तू तुझिया चरणासी माझा विश्वास म्हणूनीया मोकलिली मनाची आस ऋषीमुनी सिध्द साधक सारे जाणिले तयांनी तुजसी रे तयांना सुख दिधले अपार काय आनंद तयांचा कैसा ...

  Read more
 • अभंग २४३

  हरिचे दास जन्म जेथे घेती पवित्र ते कुळ पवित्र ती धरती कर्मधर्म ज्यांचा असे नारायण तिन्ही लोकझाले त्यांचेन ...

  हरिचे दास जन्म जेथे घेती पवित्र ते कुळ पवित्र ती धरती कर्मधर्म ज्यांचा असे नारायण तिन्ही लोकझाले त्यांचेनी पावन कधी वर्णाभिमान न करावा कुणी भक्तीच्या योगे जाई मोक्षाला प्राणी हरिभजनाने अंत्यजादि योनी ...

  Read more
 • ‘संत मांदियाळी’

  भागवत धर्मी | रचियला पायाझिजवली काया | ज्ञानेशांनी ||१|| तुझ्या रे चरणी | ठेवावा हा माथा |काढली ती गाथा | ...

  भागवत धर्मी | रचियला पायाझिजवली काया | ज्ञानेशांनी ||१|| तुझ्या रे चरणी | ठेवावा हा माथा |काढली ती गाथा | तुकोबांची ||२|| माझ्या बा विठ्ठला | लावितोया लळा |फुलवितो मळा | सावत्याचा ||३|| पंढरीचा राणा | ...

  Read more
 • अभंग २४२

  भगवंताठायी नाही उच्चनीच काही भेदाभेद एकभावे सा-या भक्ता पाही जगन्नाथ मायबाप विश्वाचा तो पाही भाव भक्ताचा ...

  भगवंताठायी नाही उच्चनीच काही भेदाभेद एकभावे सा-या भक्ता पाही जगन्नाथ मायबाप विश्वाचा तो पाही भाव भक्ताचा सर्वासाठी धावून जाई संकटात हात देई दासीपुत्र विदुराघरी कण्या करी सेवन प्रल्हादाच्या रक्षणासी नर ...

  Read more
 • अभंग २४१

  अज्ञान मी बालक न कळे ज्ञान आम्हा न कळे पुराण न कळे वेदांचे वचन आम्हा आगमनिगम न कळे भेद वेदशास्त्र आम्हा न ...

  अज्ञान मी बालक न कळे ज्ञान आम्हा न कळे पुराण न कळे वेदांचे वचन आम्हा आगमनिगम न कळे भेद वेदशास्त्र आम्हा न कळे संवाद योग याग तप अष्टांग साधन न कळे आम्हा तप व्रत दान पामर मी तुमच्या चरणीचा दास मी शरण तव ...

  Read more
 • अभंग २४०

  विठ्ठलनामाचा अपार महिमा कोणा न कळे तो अगमानिगमा त्रैलोक्यीचे वैभव ओवाळूनी सांडावे मुखाने नाम विठ्ठलाचे घ् ...

  विठ्ठलनामाचा अपार महिमा कोणा न कळे तो अगमानिगमा त्रैलोक्यीचे वैभव ओवाळूनी सांडावे मुखाने नाम विठ्ठलाचे घ्यावे भक्तीची साधने अगणित अपार परि ना ये तयासी नामाची सर सुलभ सोपे नामसाधन विठ्ठलाचे नाम सुखाचे ...

  Read more
 • अभंग २३९

  विठ्ठलचरणी ठेवियला माथा तुम्ही पांडुरंगा कृपावंता तुम्हीच सर्वस्व माझे तुम्हीच मायबाप भार टाकितो तुम्हावर ...

  विठ्ठलचरणी ठेवियला माथा तुम्ही पांडुरंगा कृपावंता तुम्हीच सर्वस्व माझे तुम्हीच मायबाप भार टाकितो तुम्हावरी कामना एक करावी पुरी प्रपंचाची माया सोडवी सारी आता भार सारा तुम्हावरी संत तुकाराम वदती अभंगातू ...

  Read more
 • अभंग २३८

  तुच माझी माऊली तुच माझी सावली भक्तीभावे आळविते सावळ्या विठ्ठलाते पंढरीत राहिलास युगे झाली अठ्ठावीस भक्त प ...

  तुच माझी माऊली तुच माझी सावली भक्तीभावे आळविते सावळ्या विठ्ठलाते पंढरीत राहिलास युगे झाली अठ्ठावीस भक्त पुंडलीकासाठी आले भूवर जगजेठी भक्तांची आस पुरवीसी भक्तांसाठी नित्य तूची सावली मायेची धरीसी अवघा स ...

  Read more
 • अभंग २३७

  पांडुरंग चरणी मन रंगले संत तुकारामांनी अभंग रचिले रामकृष्ण हरि नित्य जप जपती काय सांगू तुम्हा तुकोबांची म ...

  पांडुरंग चरणी मन रंगले संत तुकारामांनी अभंग रचिले रामकृष्ण हरि नित्य जप जपती काय सांगू तुम्हा तुकोबांची महती इंद्रायणीत अभंगगाथा बुडविली गाथा घेऊनी स्वयं इंद्रायणी आली संत तुकाराम कीर्तन करती ध्यानी म ...

  Read more
 • अभंग २३६

  पंढरीच्या विठ्ठलाचा वेध लागे जीवासी त्याविणा दुजा आठव ना मनासी पंढरीचे वाटे निघाले वारकरी तयांसी मी करी म ...

  पंढरीच्या विठ्ठलाचा वेध लागे जीवासी त्याविणा दुजा आठव ना मनासी पंढरीचे वाटे निघाले वारकरी तयांसी मी करी मात सुखाची जेथे गाती अविरत विठ्ठलाचे नाम तेच माझे सुखधाम घालीन त्या वारक-यांसी भक्तीभावाने लोटां ...

  Read more
 • अभंग २३५

  बहुत हिंडलो फिरलो देशदेशांतरा गेलो तीर्थक्षेत्रालाही गेलो परि चित्त माझे नाही झाले स्थिर मनाच्या कल्पना म ...

  बहुत हिंडलो फिरलो देशदेशांतरा गेलो तीर्थक्षेत्रालाही गेलो परि चित्त माझे नाही झाले स्थिर मनाच्या कल्पना मनाचेच थेर पंढरीस आलो भरुन पावलो मन शांत झाले विठ्ठल दर्शन झाले मनाचे सारे कष्ट दूर निघोनिया गेल ...

  Read more
error: Content is protected !!