अभंग | Aaplaa Vyaaspith news

Saturday, October 19, 2019

Select your Top Menu from wp menus
Breaking News
अभंग
 • अभंग २८९

  कोठून आलास कोठे जायचे कोठे होतास काही न ठावे कोणी मातापिताबंधू सखी नसे कुणाचा कोणी सद्गुरुवाचूनी नसे जीवा ...

  कोठून आलास कोठे जायचे कोठे होतास काही न ठावे कोणी मातापिताबंधू सखी नसे कुणाचा कोणी सद्गुरुवाचूनी नसे जीवा कोणी शरण जावे सद् गुरुचरणी आशा मनिषा कल्पना तृष्णा घालाव्या तया चरणी माणकोजी बोधले,सांगती अभंग ...

  Read more
 • अभंग २८८

  लटकी ही माया लटिकाच संसार माय बाप बंधू भगिनी न ये कोणी साचार नाही देहाचा भरवसा कोणी न ये कामा अंतकाळी नित ...

  लटकी ही माया लटिकाच संसार माय बाप बंधू भगिनी न ये कोणी साचार नाही देहाचा भरवसा कोणी न ये कामा अंतकाळी नित्य पांडुरंग स्मरा नाम तोच दाविल परंधाम माणकोजी बोधले सांगती हे अभंगातून ऐका श्रोतेहो तुम्ही ध्य ...

  Read more
 • अभंग २८७

  शब्दसुमनांनी पुजू नारायण मंत्रपुष्पांजलीची ओंजळ श्रध्दाभाव मनी वाहू तुलसीदल तांबूल दिधला विठ्ठलासी आनंदभा ...

  शब्दसुमनांनी पुजू नारायण मंत्रपुष्पांजलीची ओंजळ श्रध्दाभाव मनी वाहू तुलसीदल तांबूल दिधला विठ्ठलासी आनंदभाव लाभला मनासी काही न उरले आता मजपाशी नामात गेलो मी रंगूनीया अखांड ते नाम करावे स्मरण विठ्ठल चरण ...

  Read more
 • अभंग २८६

  सुखाचे आगर पंढरीत आहे अमृताचा झरा चंद्रभागा वाहे विठ्ठल दर्शने होई जीवा सुख लोचने नीवती पाहताच मुख भुक्ती ...

  सुखाचे आगर पंढरीत आहे अमृताचा झरा चंद्रभागा वाहे विठ्ठल दर्शने होई जीवा सुख लोचने नीवती पाहताच मुख भुक्तीमुक्तीचे खुलते ते द्वार पाहताच विठूसी होतो जीवाचा उध्दार आनंदाने गावे नाचावे महाद्वारी विठ्ठल न ...

  Read more
 • अभंग २८५

  प्रभातीला घ्यावे स्वामींचे दर्शन अक्कलकोट नगरी परम पावन धन्य धन्य झाले सारे भक्तगण पंच पंच उषंकाली मंदिरा ...

  प्रभातीला घ्यावे स्वामींचे दर्शन अक्कलकोट नगरी परम पावन धन्य धन्य झाले सारे भक्तगण पंच पंच उषंकाली मंदिरात जावे तन मन सारे स्वामीचरणी वहावे स्वामींची करावे श्रध्देने पूजन स्वामीवीण दुजे अन्य मज कोण दु ...

  Read more
 • अभंग २८४

  महालक्ष्मीचे पाऊल पडले माझ्या उंबरठ्यावरी आई अंबाबाई आली माझ्या घरी हिरवा शालू हिरवी चोळी नखशिखांन्त सोन् ...

  महालक्ष्मीचे पाऊल पडले माझ्या उंबरठ्यावरी आई अंबाबाई आली माझ्या घरी हिरवा शालू हिरवी चोळी नखशिखांन्त सोन्याने मढलेली कुंकुमतिलक शोभे कपाळी पायी पैंजण छुमछुम करिती हिरवा चुडा शोभे हाती कानी कुडी गळा रत ...

  Read more
 • अभंग २८३

  पंढरीचा पांडुरंग हेच माझे माहेर रखुमाईचा पती हेच माझे मायतात तूच आमचे चित्त तूच आमचे गणगोत तुझ्या भेटीची ...

  पंढरीचा पांडुरंग हेच माझे माहेर रखुमाईचा पती हेच माझे मायतात तूच आमचे चित्त तूच आमचे गणगोत तुझ्या भेटीची आस लागे मना निरंतर तूच जोडीसी संपत्ती तूच आमचे वित्त तुझ्या चरणी जडली प्रीत सदोदित असो चित्त सं ...

  Read more
 • अभंग २८२

  तूची प्रणव, तू ओंकार निर्गुण निराकार परब्रह्म तू शिव,शक्ती तुच तुच क्षर नी अक्षर अवाघे चराचर व्यापिले तू ...

  तूची प्रणव, तू ओंकार निर्गुण निराकार परब्रह्म तू शिव,शक्ती तुच तुच क्षर नी अक्षर अवाघे चराचर व्यापिले तू त्रिकुट श्रीहाट गोल्हाट चल अचल सर्वाकाही ब्रम्हरंध्राकार तू ही प्रणवरूप महायोगपीठे तूच शिवपार्व ...

  Read more
 • अभंग २८१

  काकड आरतीला पहाटे भक्तगण मंदिरात आले विटेवर सावळे विठ्ठल कुणाला ना दिसले कुठे गेले रखुमापती चोहीकडे धुंडा ...

  काकड आरतीला पहाटे भक्तगण मंदिरात आले विटेवर सावळे विठ्ठल कुणाला ना दिसले कुठे गेले रखुमापती चोहीकडे धुंडाळले जनाबाईसंगे विठ्ठल दळण्यासी गेले ओव्या गाते जनाबाई जाते फिरते गयगरा पिठ भुरुभुरु येई विठूमाऊ ...

  Read more
 • अभंग २८०

  चरणीचे सुख द्यावे ते मजला केशवा माधवा शरण मी तव चरणांसी सुख शांती देई शरण मी पायी विठूराया सर्वांभूती दया ...

  चरणीचे सुख द्यावे ते मजला केशवा माधवा शरण मी तव चरणांसी सुख शांती देई शरण मी पायी विठूराया सर्वांभूती दया मम चित्ती असावी संत सेवा व्हावी माझे हाती हेची दान आता द्यावे ते मजला दुजे नको मला आणि काही तु ...

  Read more
 • अभंग २७९

  " बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले आधी केले मग सांगितले ऐसे असावे वागणे भले विचार मनी करावा मग तो अंगिक ...

  " बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले आधी केले मग सांगितले ऐसे असावे वागणे भले विचार मनी करावा मग तो अंगिकारावा तेणे होईल सकल जीवा चित्ती समाधानाचा ठेवा @ प्राची देशपांडे ...

  Read more
 • अभंग २७८

  भोळा भाव मनी हृदयात तू वसावा तुझिया चरणी ठाव मला द्यावा साधने सायास न जाणितो मी नाम तुझे नित्य यावे मम मन ...

  भोळा भाव मनी हृदयात तू वसावा तुझिया चरणी ठाव मला द्यावा साधने सायास न जाणितो मी नाम तुझे नित्य यावे मम मनी संतांघरी जन्म मजसी यावा हिच माझी मनिषा पुरवी केशवा ऊच्छिष्टाचा अधिकारी असे मी पामर नका मोकलू ...

  Read more
 • अभंग २७७

  संत भेट जाहली जीवा शांती लाभली मन होई शांत नाही संदेह मनात घातली तयांच्या चरणी नाही शंका उरली मनी कृपाप्र ...

  संत भेट जाहली जीवा शांती लाभली मन होई शांत नाही संदेह मनात घातली तयांच्या चरणी नाही शंका उरली मनी कृपाप्रसादे संतांच्या भवनदी होई पार संत हेच मंगल संत दाता थोर संत तुकाराम सांगती हे अभंगातून ऐका श्रोत ...

  Read more
 • अभंग २७६

  भोळा भाव मनी हृदयात तू वसावा तुझिया चरणी ठाव मला द्यावा साधने सायास न जाणितो मी नाम तुझे नित्य यावे मम मन ...

  भोळा भाव मनी हृदयात तू वसावा तुझिया चरणी ठाव मला द्यावा साधने सायास न जाणितो मी नाम तुझे नित्य यावे मम मनी संतांघरी जन्म मजसी यावा हिच माझी मनिषा पुरवी केशवा ऊच्छिष्टाचा अधिकारी असे मी पामर नका मोकलू ...

  Read more
 • अभंग २७५

  कासया यावे तुम्हासी शरण संचित आमचे भोग क्रियमाण तुमचीच सत्ता सर्वठायी चालते मार्ग आमचा तो खुंटलासेसुखदुःख ...

  कासया यावे तुम्हासी शरण संचित आमचे भोग क्रियमाण तुमचीच सत्ता सर्वठायी चालते मार्ग आमचा तो खुंटलासेसुखदुःख आमचे तुम्हीचृ वारावे आम्हा पामरांना उध्दरुन न्यावे संत चोखामेळा सांगती अभंगातून ऐका श्रोतेहो ध ...

  Read more