abhang 294 | Aaplaa Vyaaspith news

Tuesday, January 28, 2020

Select your Top Menu from wp menus
Breaking News

अभंग २९४

अभंग २९४

सकळ जीवांचा जीव
कृष्ण मुरारी केशव
जाणकार जाणती त्यासी
इतरांत तो अभाव

सर्वसाक्षीभूती तो परमेश्वर
कुणा न कळे अंतर
सावधान देऊनी चित्त
पहावा स्वअंतरात

बाळब्रह्मचारी परी
ब्रह्ममाया जन्मले उदरी
सदा कृपा करी
भक्तांना उध्दरी

सोळा सहस्त्र नारींना
उध्दारून नेले
गोपगोपिंकासवे
रासाक्रीडा करे

द्वैत अद्वैताचे
अज्ञान दूर केले
एक ईश्वर सर्वाठायी
जाणवून दिधले

माय बाप सकलांचा
तारणकरता
ब्रह्म ते केवळ
सर्वाचे असे मूळ

चहू वेद चातुर्वर्णकार
न जाणिती त्यासी
अठरापुराणांची उत्पती
न कळे निगमागमासी

पांडवांचा सोयरा
धावतो द्रौपदी हाकेला
पुरवूनी वसने तिजला
लाज राखिता बंधू झाला

पंडूपुत्रांसी साहाय्य केले
धर्मरक्षणाचे ब्रीद राखले
दुष्टांसी शासन दिले
कर्तव्यपरांमुख अर्जुनासी केले

तोच जाहला राम
बंधू लक्ष्मण आत्माराम
आदिमाया सीतामाईसाठी
रावणास वधिले

द्वापार युगात
रावण झाला दुष्ट दुर्योधन
दुर्बुधीकारण वधिला
पांडवांसी न्याय दिधला

माणकोजी बोधले
सांगती अभंगातून
ऐका श्रोतेहोतुम्ही
ध्यान देऊन
@ प्राची देशपांडे

About The Author

Vyaaspith

प्रिंटमिडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे मिश्रण म्हणजे वेबमिडिया म्हणूनच www.vyaaspith.com

Related posts