abhang 267 | Aaplaa Vyaaspith news

Saturday, October 19, 2019

Select your Top Menu from wp menus
Breaking News

अभंग २६७

अभंग २६७

मान अथवा अपमान
मजला न त्याचे काही
दोन्हीचे कारण
मजसी नाही
सुख अथवा दुःख
संचिताचा ठेवा असे
कर्मगातीने ज्याला त्याला
तैसा राप्त होतसे
जन्ममरणाचे फेरे
पदरी बांधियले
भोगणे हे कधी
कुणा ना चुकले
नेम नेमियला हा कर्माचा
वर्म भोगूनिया चुकवायाचा
संत चोखामेळा सांगती अभंगातून
ऐका श्रोतेहो ध्यान देऊन
@ प्राची देशपांडे

About The Author

Vyaaspith

प्रिंटमिडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे मिश्रण म्हणजे वेबमिडिया म्हणूनच www.vyaaspith.com

Related posts