Breaking News

अभंग २४५

अभंग २४५

मुखी नाम घेता
संत सज्जनांचे
पुण्यवंत जन
होती साचे
संताचिया नामजपे
जळतील पापे
नाम घेता संतांचे
आशीर्वांद मिळती तयांचे
संत तुकाराम सांगती हे अभंगातून
ऐका श्रोते हो ध्यान देऊन

@ प्राची देशपांडे

About The Author

Vyaaspith

प्रिंटमिडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे मिश्रण म्हणजे वेबमिडिया म्हणूनच www.vyaaspith.com

Related posts

error: Content is protected !!